Door de Coronavirus gaan veel markten en evenementen niet door op de geplande datum. Hou onze website in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Arnhem Zoemt

Wij zijn een stichting van en voor bewonersinitiatieven. We willen Arnhem bloemrijker maken voor wilde bijen en andere insecten. Bewoners en bedrijven van Arnhem willen we inspireren en uitnodigen om kansen voor aanleg te benutten. Kennis delen over aanleg, onderhoud en beheer voor meer bloemen en een grotere biodiversiteit hoort daarbij.

We zijn begonnen in de wijken Alteveer-Cranevelt, Heijenoord en Schuytgraaf. Nu de rest van Arnhem nog! Overal is wel een plekje te vinden om wilde bijen een kans te geven. Doe mee, meld je aan!

Of adopteer een bij!

Agenda

 

 

 • Webinar Dave Goulson; belang van insecten in je tuin
  Mar 20, 2:30 PM – 4:30 PM
  Webinar Dave Goulson
  Dit is een engelstalige webinar. Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem en staan zwaar onder druk. Professor Dave Goulson schetst in zijn webinar het belang van insecten in je tuin. zie https://velt.be/nieuws/schrijf-je-voor-unieke-webinar-over-insecten-van-prof-dave-goulson
 • Nationale bijentelling
  Apr 17, 7:00 AM – Apr 18, 11:40 PM
  Arnhem, Arnhem, Netherlands
  In het weekend van 17 en 18 april 2021 vragen we heel Nederland om bijen te tellen in eigen tuin, het park of op het schoolplein. Als we meer weten over bijen, kunnen we de bij beter helpen. En dat is hard nodig, want van de 358 soorten wilde bijen in Nederland is de helft bedreigd.
 • Wereld bijendag (World bee day)
  May 20, 7:00 AM – 7:05 AM
  Arnhem, Zijpendaalseweg 24A, 6814 CL Arnhem, Netherlands
  Wereld Bijendag is een internationale dag om de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem te vieren.

Bloeiende Initiatieven

Meld je eigen bloeiende initiatief aan.

Voor meer bloemen en insecten

Waarom doen we dit?

De helft van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen wordt bedreigd met uitsterven.  Het probleem voor wilde bijen is vooral een gebrek aan jaarrond beschikbaar voedsel met daarbij onderdak in de buurt.

Overigens hebben niet alleen (wilde)bijen het moeilijk, ook vlinders en andere bestuivers gaan in aantal achteruit. Het feit dat wilde bijen niet ver kunnen vliegen maakt deze soorten kwetsbaar.

Door de toename van monocultuur in het landelijk gebied zijn deze dieren voor hun voortbestaan steeds meer aangewezen op bloeiende planten in parken en tuinen. Door de afname van bloemrijk grasland in wegbermen en parken en de steeds verdere verstening en vereenvoudiging van particuliere tuinen is ook in de stad het aanbod van voedsel en schuilgelegenheden beperkt. Mede hierdoor gaat het met andere dieren die insecten eten ook niet goed. We denken dat iedereen met simpele maatregelen de insecten kunnen helpen.

 

Wat kan jij doen?

Aan de slag

©2018 by Studio Kuna.