©2018 by Studio Kuna.

Arnhem Zoemt

Wij zijn een stichting van en voor bewonersinitiatieven. We willen Arnhem bloemrijker maken voor wilde bijen en andere insecten. Bewoners en bedrijven van Arnhem willen we inspireren en uitnodigen om kansen voor aanleg te benutten. Kennis delen over aanleg, onderhoud en beheer voor meer bloemen en een grotere biodiversiteit hoort daarbij.

We zijn begonnen in de wijken Alteveer-Cranevelt, Heijenoord en Schuytgraaf. Nu de rest van Arnhem nog! Overal is wel een plekje te vinden om wilde bijen een kans te geven. Doe mee, meld je aan!

Of adopteer een bij!

Nieuws & agenda

 

 

18 maart Boomplantdag: ophalen boom en kast, Natuurcentrum Arnhem 3 locaties

13 en 14 maart NL-Doet Spijkerkwartier: beplanten geveltuinen

18 en 19 april: Nationale bijentelling

9 mei 10.00- 15.00 uur IJsheiligen markt BTV Elderveld

13 mei 13.30 – 16.30 uur Lentefeest Natuurcentrum Presikhaaf 

17 mei Groenmarkt Sonsbeek

29 mei t/m 1 juni: Ruimtekoers festival Malburgen

Bloeiende Initiatieven

Meld je eigen bloeiende initiatief aan.

Voor meer bloemen en (wilde) bijen

Waarom doen we dit?

De helft van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen wordt bedreigd met uitsterven.  Het probleem voor wilde bijen is vooral een gebrek aan jaarrond beschikbaar voedsel met daarbij onderdak in de buurt.

Overigens hebben niet alleen (wilde)bijen het moeilijk, ook vlinders en andere bestuivers gaan in aantal achteruit. Het feit dat wilde bijen niet ver kunnen vliegen maakt deze soorten kwetsbaar.

Door de toename van monocultuur in het landelijk gebied zijn deze dieren voor hun voortbestaan steeds meer aangewezen op bloeiende planten in parken en tuinen. Door de afname van bloemrijk grasland in wegbermen en parken en de steeds verdere verstening en vereenvoudiging van particuliere tuinen is ook in de stad het aanbod van voedsel en schuilgelegenheden beperkt. Mede hierdoor gaat het met andere dieren die insecten eten ook niet goed. We denken dat iedereen met simpele maatregelen de insecten kunnen helpen.