top of page

Werkgroep Park Klarenbeek

Dit jaar is in samenwerking met de gemeente Arnhem, Arnhem Zoemt en met hulp van Stichting Landschapsbeheer Gelderland de werkgroep Klarenbeek Zoemt begonnen. De nieuwe werkgroep Klarenbeek Zoemt is in april gestart met het inzaaien van het veldje voor de bijenkasten in park Klarenbeek. Het heeft deze zomer volop in bloei gestaan. Tussen het zomertarwe bloeien verschillende soorten akkerbloemen zoals o.a. de gele ganzenbloem, korenbloemen en bolderik. Er zijn heel wat verschillende hommels, wilde bijen, vlinders en andere insecten te vinden. Daarnaast is de werkgroep gestart met het beheer van het veld aan de Bosweg waar de voormalige gemeentewerf heeft gestaan. Op een deel van het veld is gestart met het sinusbeheer. Een speciale manier van het toepassen van gefaseerd maaibeheer. Er is dit voorjaar een slingerend pad, zogenaamd sinuspad, gemaaid. In het najaar wordt alles binnen het maaipad gemaaid. Er ontstaat zo veel variatie wat aantrekkelijk is voor bijen, vlinders, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Het is ontzettend mooi om in het korte tijdsbestek dat de werkgroep actief is, al zo veel resultaat te zien.

Foto: Patrick van Duijn

bottom of page