top of page

Eerste grote kattenstaarten geplant voor de Kattenstaartdikpoot

De eerste 40 grote kattenstaarten zijn in Arnhem zuid geplant om het leefgebied van de solitaire bij Kattenstaartdikpoot uit te breiden. Voor deze pilot werkt Arnhem Zoemt samen met Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem. De plantjes zijn opgekweekt door het kweekteam van de Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld. Deze maand worden nog eens 40 grote kattenstaarten geplant. Volgend jaar wordt gekeken of de planten zijn aangeslagen en de komende jaren wordt gemonitord of de Kattenstaartdikpoot deze extra leefgebieden gaat ontdekken.

De kattenstaartdikpoot is één van de ‘adoptie bijen’ van Arnhem Zoemt. Meer informatie over de Kattenstaartdikpoot en de grote kattenstaart kan je vinden in deze factsheet en zie www.arnhemzoemt.nl/adopteereenbij welke bijen nog meer geadopteerd kunnen worden.

foto's: Astrid Boerkamp

bottom of page