top of page

Nieuw hotel geopend voor de wilde bij

Afgelopen zaterdag hebben vrijwilligers van Arnhem Zoemt en Biologisch Tuinvereniging Elderveld een insectenhotel gemaakt naast het terrein van de moestuinvereniging.

Het insectenhotel is gebouwd met duurzame restmaterialen van BTV Elderveld. De vulling van het insectenhotel; boomstammetjes en riet, komt uit Arnhem. De boomstammen zijn aangeleverd en op maat gezaagd door Dolmans landscaping.

Met prachtig droog weer en een steeds grotere groep vrijwilligers zijn de materialen klaar gemaakt voor het hotel. De boomstammen kregen gaten van diverse grootte voor de verschillende wilde bijen. Het riet werd geoogst in de slootkanten uit de buurt en is op maat geknipt.

Vooral het vullen van het hotel kon rekenen op veel belangstelling. Ook van bijen! Nadat het eerste blok geplaatst werd vloog de eerste bij er al in. Ook de deelnemers waren enthousiast en kondigden aan dat zij thuis ook aan de slag gingen. Volgend jaar is de biologische tuinvereniging een heuse bijenoase. Je kunt het hotel bekijken bij de achterzijde van BTV Elderveld, aan het fietspad.

In het voorjaar zullen de eerste solitaire bijen het hotel bezoeken om hun eitjes in de gaten en rietstengels te leggen. De solitaire bijen maken zelf een nest onder- of bovengronds. Alleen de honingbij woont in een bijenkast. Ongeveer 70% van de solitaire bijen graaft een nest in de grond. 40 soorten (11%) kunnen zowel bovengrond als ondergronds een nest maken. 65 soorten (18%) maken hun nest uitsluitend bovengronds. Deze bovengrondse bijen maken gebruik van verlaten insectengangen, merghoudende stengels, holle stengels en dus ook van bijenhotels om hun nest te maken.

In het nest legt het vrouwtje een eitje met stuifmeel en nectar. Een vrouwtjes bij legt tussen de 10-30 eitjes in de paar weken dat ze vliegt. Elke broedcel sluit ze af met een tussenwandje. Als ze klaar is dan sluit ze de nestgang af met een prop. Deze prop is zichtbaar aan de voorkant van de boomstam. Het heeft geen zin om te wachten tot het nest uitkomt, pas na de winter komen ze als volwassen bijen weer tevoorschijn.

Heb je inspiratie opgedaan en wil zelf aan de slag? Op de site van Arnhem Zoemt staat informatie om zelf aan de slag te gaan met het bouwen van een bijenhotel. Belangrijks is dat de nestgangen glad zijn zonder scherpe uitsteeksels want anders beschadigt de bij haar vleugels en kan ze niet meer vliegen.

Dank aan iedereen die geholpen heeft om het bijenhotel te bouwen!

bottom of page