top of page

Adoptieplan Knautiabij van start

Dankzij Boomgaard De Stenen Camer kan ons adoptieplan voor de Knautiabij van start. Op een strook tussen de appelboompjes kweken we beemdkroon (Knautia arvensis) op om de zaden te oogsten. Zaden worden uitgestrooid op locaties waar de Knautiabij voorkomt en zo gaan we leefgebieden vergroten en et elkaar verbinden. Dit is een uitdagend meerjarenplan om de Knautiabij weer naar Arnhem te halen.

De plant Beemdkroon (Knautia arvensis) is een plant uit de kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend, maar sterk afgenomen.

Het leefgebied van de Knautiabij is beperkt tot Zuidoost-Nederland, met name in Limburg. Buiten Limburg slechts een handvol vindplaatsen, met name in het rivierengebied. Verder op bloemrijke rivierdijken langs de Maas. Recent ook in het zuiden van Zeeland (Calle & Jacobusse 2008). (bron: https://www.nederlandsesoorten.nl).

De Knautiabij is dit jaar waargenomen in Nijmegen en Zetten (hemelsbreed 20 km van Arnhem). De Knautiabij is één van de “Adopteer een bij”soorten van Arnhem zoemt. Kijk op onze website www.arnhemzoemt.nl/adopteer-een-bij voor meer informatie.

bottom of page