©2018 by Studio Kuna.

Zelf aan de slag voor de wilde bij en de gemeente

Wat mag er en hoe moet dat?

De gemeente Arnhem heeft haar groenbeleid vastgelegd in de groenvisie 2017-2035. In deze visie wordt het beleid voor groen op hoofdlijnen voor verschillende gebieden in de stad beschreven. De gemeente wil de visie graag met bewoners en organisaties in de stad uitvoeren. Bewoners die zelf groen willen beheren mogen veel maar er zijn een paar uitgangspunten.

  • Iedere wijk mag zijn eigen groen beheren en daar plannen voor indienen

  • Al het groen zonder plan valt onder basisbeheer (dwz. 16 keer per jaar maaien)

  • Arnhem gebruikt geen gif

  • Het basisbeheer voor lanen en parken is gericht op ecologietenzij er een andere functie aan is gegeven; ligweides, festivals etc.

  • Contract bij geveltuinen en boomspiegels

  • Draagvlak aantonen en contract bij bijenveldjes, borders, lanen en plantsoenen

 

 

Aan de slag;

 

Boomspiegels en geveltuinen

Een boomspiegel of geveltuin mag je aanleggen en onderhouden. Hiervoor wordt een klein contractje opgesteld door de stadsdeelmanager of wijkbeheerder. Je neemt hiervoor contact op met het team leefomgeving of je doet een melding via de website van de gemeente: https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/melding_of_klacht_openbare_ruimte.

 

Zij leggen je vraag neer bij de wijkbeheerder of stadsdeelmanager. Die neemt contact met je op. Zij stellen een contract op. Uitgangspunt hierbij is dat het groen bij ernstige verwaarlozing terug gaat naar het basisbeheer.

 

Foto: Arnhem-West

Plantsoenen, lanen en ander groen

Veel plantsoenen, lanen en parken hebben een maaibeheer gericht op kort gras. Hierbij wordt 16 keer jaar gemaaid. Omdat omwonenden hieraan gewend zijn zal een ander maaibeheer snel weerstand oproepen. Bewoners dienen dan een klacht in bij de gemeente. Daarom is het belangrijk dat, als je met grasbeheer aan de slag wilt, je draagvlak hebt bij de omwonenden.

Dit draagvlak moet je ook kunnen laten zien aan de gemeente. Je kan je wens voor een ander maaibeleid aangeven bij de gemeente door het doen van een melding: https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/melding_of_klacht_openbare_ruimte.

de gemeente zal kijken of het maaibeheer aangepast kan worden.

 

Foto: Arnhem-Noord, Alteveer

Hoe doe je dat draagvlak verwerven?

Mensen zijn gewoontedieren. Dus je moet vooral het idee wegnemen dat het grasveld een rommeltje wordt. Met foto’s van andere plekken kun je dat soort beelden wegnemen. Je kunt ook klein beginnen zodat iedereen kan wennen aan het beeld. Daarna kun je het groter aanpakken.

  • Ga huis aan huis met je plan en een handtekeningenlijst

  • Maak een feestje op de plek waar je je plan uitlegt

  • Zet een bordje op de plek met een telefoonnummer en (een foto van) het plan

 

Overleg met de gemeente

Arnhem heeft 24 wijken, verdeeld in 8 stadsdelen. Ieder stadsdeel heeft een team leefomgeving.

Het team is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte zowel fysiek als sociaal. Bv. onderhoud van het groen, wegen, verkeer en veiligheid Maar ook opzet en ondersteuning van sociale projecten en activiteiten

Er zijn 6 stadsdeelmanagers en een manager voor bossen en parken

Zij zijn verantwoordelijk voor het leiding geven aan en toezicht op het dagelijks beheer en onderhoud in de openbare ruimte van de wijk. De stadsdeelmanager is vanuit de gemeente ook de schakel tussen bewoners en de aannemers die werken in opdracht voor de gemeente.

Elke stadsdeelmanager werkt samen met een of meer wijkopzichters. De wijkopzichter ziet toe op de dagelijkse uitvoering van het werk

Wie is stadsdeelmanager? Neem contact op met je team leefomgeving en overleg met de stadsdeelmanager

aansluiten bij bestaande initiatieven