top of page

Aan de slag voor de wilde bij op Openbare grond

Wat mag er en hoe moet dat?

De gemeente Arnhem heeft haar groenbeleid vastgelegd in her raadstuk groenvisie 2017-2035. Of zie de Groenvisie op de website van de gemeente. In de pdf is voor wilde bijen en andere bestuivers met name par 3.2 Natuurvriendelijke stad, 3.5 Samenwerkende stad en H4 ambities interessant.  Ook bij de stadskern en het wijkgroen zijn bijen als opgave voor de natuurvriendelijke stad aangegeven.

In deze visie wordt het beleid voor groen op hoofdlijnen voor verschillende gebieden in de stad beschreven. De gemeente wil de visie graag met bewoners en organisaties in de stad uitvoeren. Bewoners die zelf groen willen beheren mogen veel maar er zijn een paar uitgangspunten.

  • Iedere wijk mag zijn eigen groen beheren en daar plannen voor indienen

  • Al het groen zonder plan valt onder basisbeheer (dwz. 16 keer per jaar maaien)

  • Arnhem gebruikt geen gif

  • Het basisbeheer voor lanen en parken is gericht op ecologie tenzij er een andere functie aan is gegeven; ligweides, festivals etc.

  • Contract bij geveltuinen en boomspiegels

  • Draagvlak aantonen en contract bij bijenveldjes, borders, lanen en plantsoenen

 

Boomspiegel-Verademing.jpg

Boomspiegels en geveltuinen

Een boomspiegel of geveltuin mag je aanleggen en onderhouden. Hiervoor wordt een klein contract opgesteld door de stadsdeelmanager of wijkbeheerder. Je neemt hiervoor contact op met het team leefomgeving of je doet een melding via de website van de gemeente of via de app fixi. Deze app is gekoppeld aan gemeenten in het hele land.

 

Zij leggen je vraag neer bij de wijkbeheerder of stadsdeelmanager. Die neemt contact met je op. Zij stellen een contract op. Uitgangspunt hierbij is dat het groen bij ernstige verwaarlozing terug gaat naar het basisbeheer.

Op eenzelfde manier kunnen mensen ook bij de gemeente, wijkonderhoud terecht als ze een idee hebben om de bijen/insecten te bevorderen op gemeentegrond. Meestal zijn ze dan direct aan het juiste adres. Als het een stuk ingewikkelder wordt en meer voeten in de aarde heeft dan  wordt de intitiatiefnemers gevraagd contact op te nemen met het Team Leefomgeving in hun buurt zie ook op de website van de gemeente over bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie.

 

Foto: Arnhem-West

IMG_20180602_101939.jpg

Foto: Arnhem-Noord, Alteveer

Maaibeheer plantsoenen, lanen en ander groen

Veel plantsoenen, lanen en parken hebben een maaibeheer gericht op kort gras. Hierbij wordt 16 keer jaar gemaaid. Toch wordt in de gemeente Arnhem al meer dan 20 jaar de helft van het gras ecologisch gemaaid. Bij elkaar een oppervlakte van meer dan 350 voetbalvelden! En dat wordt elk jaar meer; in 2012 was dit aantal nog 310 voetbalvelden.  Ecologisch onderhoud is 1 tot 3 maal maaien en afvoeren. Elk jaar is de gemeente bezig om dit te verbeteren en te verfijnen. In 2019 zijn 16 locaties waarbij ecologisch beheer is toegepast en in 2020 komen daar nog 16 locaties bij. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het effect of flora en fauna.

 

Wil je weten hoe het met het beheer in jouw wijk zit? Een kaart van het maaibeheer in Arnhem kan je hier vinden.

 

Omdat omwonenden hieraan gewend zijn zal een ander maaibeheer snel weerstand oproepen. Bewoners dienen dan een klacht in bij de gemeente. Daarom is het belangrijk dat, als je met grasbeheer aan de slag wilt, je draagvlak hebt bij de omwonenden.

Dit draagvlak moet je ook kunnen laten zien aan de gemeente. Je kan je wens voor een ander maaibeleid aangeven bij de gemeente door het doen van een melding via de website van de gemeente of via de app fixi. Zie ook de informatie over op de website van de gemeente over bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie.

de gemeente zal kijken of het maaibeheer aangepast kan worden.

 

inzoom in groenkaart Arnhem.PNG

Gazon: Lichtgroen,wordt ong. 16 keer per jaar gemaaid

Gras/kruiden: middengroen, wordt ong. 2 keer per jaar gemaaid

Ruigte: olijfgroen

Inzoom in de Groenkaart, met legenda

Hoe krijg je draagvlak?

Mensen zijn gewoontedieren. Dus je moet vooral het idee wegnemen dat het grasveld een rommeltje wordt. Met foto’s van andere plekken kun je dat soort beelden wegnemen. Je kunt ook klein beginnen zodat iedereen kan wennen aan het beeld. Daarna kun je het groter aanpakken.

  • Ga huis aan huis met je plan en een handtekeningenlijst

  • Maak een feestje op de plek waar je je plan uitlegt

  • Zet een bordje op de plek met een telefoonnummer en (een foto van) het plan

 

Overleg met de gemeente

Arnhem heeft 24 wijken, verdeeld in 8 stadsdelen. Ieder stadsdeel heeft een team leefomgeving.

Het team is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte zowel fysiek als sociaal. Bv. onderhoud van het groen, wegen, verkeer en veiligheid Maar ook opzet en ondersteuning van sociale projecten en activiteiten

 

Er zijn 5 stadsdeelmanagers wijkonderhoud en één manager voor bossen en parken.

Zij zijn verantwoordelijk voor het leiding geven aan en toezicht op het dagelijks beheer en onderhoud in de openbare ruimte van de wijk. De stadsdeelmanager is vanuit de gemeente ook de schakel tussen bewoners en de aannemers die werken in opdracht voor de gemeente.

 

Elke stadsdeelmanager werkt samen met een of meer wijkopzichters. De wijkopzichter ziet toe op de dagelijkse uitvoering van het werk. Zie voor meer informatie over van wijken weten op de website van Arnhem

aansluiten bij bestaande initiatieven

bottom of page