top of page

Sinusbeheer

Wat is sinusbeheer?

Sinusbeheer is een natuurlijke manier van maaien waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit van planten en dieren. Niet alles wordt in één keer weggemaaid maar er wordt variatie aangebracht in de vegetatie. Hierdoor ontstaat een gebied met veel variatie aan bloemen, planten en dieren. Vooral insecten zoals vlinders en wilde bijen kunnen door deze manier van beheer op elk moment van het jaar voedsel en een schuil- en/of voortplantingsplek vinden. Vogels hebben ook baat bij deze vorm van beheer.

Voorbeeld sinusbeheer_Jurgen Couckuyt.jp

Hoe werkt het?

Per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden. Deze variëren in ruimte en tijd. Als resultaat ontstaat heel veel variatie wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit.

Eerst wordt een sinuspad gemaaid, en pas later alles binnen het sinuspad. De tijd tussen het maaien van het sinuspad varieert naar eigen inzicht en lokale situatie, bijvoorbeeld vroeg of laat in het voorjaar. Het aantal maaibeurten kan variëren, maar zal steeds beginnen met een sinuspad en een ander patroon. Als een vast aantal maaibeurten is vastgelegd, kan worden afgeweken naar een verkapt slingerbeheer. Een infranatuur-pilot bij TenneT toonde al aan dat dit veel meer biodiversiteit opbrengt.

Meer informatie over sinusbeheer:

Het vakblad natuur bos landschap, Jurgen Couckuyt, december 2016. Blz 14 t/m 17

www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer

www.vlinderstichting.nl/mijnbermbloeit

Presentatie Anthonie Stip van Vlinderstichting: Ecologisch bermbeheer –do’s en dont’s

bottom of page