©2018 by Studio Kuna.

Inzaaien paden rondom bloemrijke akkers Park Klarenbeek

Op zaterdag 18 mei gaan we de paden rond de bloemenakkers in park Klarenbeek inzaaien. Help mee met het inzaaien van een bloemrijke grasstrook! We verzamelen om 10 uur achter de moestuinen bij de bosweg. Neem een hark mee als je die hebt.

 

Inzaaien Park Klarenbeek

De opkomst voor de buitenbijeenkomst was groot! Ook zijn er veel mensen die mee willen helpen Park Klarenbeek nog geschikter te maken voor insecten.

Ook is er een werkgroep voor Park Klarenbeek gevormd. Vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland krijgt de werkgroep en andere die zich willen inzetten voor in Park Klarenbeek informatie over aanleg en het beheer.

 

Deze bijeenkomst is alleen voor de mensen die betrokken willen blijven en zich in willen zetten voor Park Klarenbeek. Heb je interesse, stuur dan een mail naar arnhemzoemt@gmail.com.

 

Wanneer: 16 april 2019 – 19.30 uur

 

Bijeenkomst werkgroep Park Klarenbeek

Op zaterdag 20 april wordt park Klarenbeek ingezaaid. Help mee met het inzaaien van een bloemenakker met graan en een graanakker met bloemenstrook! Wie weet kunnen we in het najaar genieten van bloemen en eigengemaakt brood! We verzamelen om 10 uur bij de bosweg, ingang bij de moestuinen.

 

Park Klarenbeek gaat zoemen!

Buitenbijeenkomst & natuurwandeling

Wanneer: 9 maart 2019 – 10.00 – 12.00 uur, naast Bosweg 3

 

Wil je meedoen om Park Klarenbeek bloemrijker en aantrekkelijk te maken voor de wilde bij en andere bestuivers?

Kom dan op zaterdagochtend 9 maart van 10.00-12.00 uur naar de buitenbijeenkomst van Arnhem Zoemt in Park Klarenbeek.

 

Natuurwandeling door het park
Trek goede schoenen aan, want we maken onder leiding van Marja van der Veen en Astrid Boerkamp van Arnhem Zoemt een wandeling door het park. We vertellen je wathet park op dit moment biedt voor bijen en vlinders én welke mogelijkheden en ideeëner zijn om Klarenbeek bloemrijker te maken.

 

We verzamelen om 09.45 naast Bosweg 3 met koffie en thee. Deze plek is niet voor niets gekozen. Op de plek van de voormalige gemeentewerf heeft de gemeente Arnhem een bloemrijk hooiland ontwikkeld. Hier groeien nu voor bijen en vlinders belangrijke planten en bloemen. Maar we willen nog meer doen!

 

Doe mee!
We hopen dat je door deze ochtend enthousiast wordt om samen met andere buitenmensen actief aan de slag te gaan voor een bloemrijk Park Klarenbeek. Dit doe je niet alleen. Gemeente Arnhem, Schouwgroep Park Klarenbeek en Arnhem Zoemt ondersteunen met kennis en materialen. We zien je graag op 9 maart!

Aanmelden kan door een mail aan: arnhemzoemt@gmail.com

Tekst: Hillie de Vries

Foto: Nomi Havelaar

Zoemend Park Klarenbeek

Arnhem Zoemt is samen met de werkgroep Klerenbeek Zoemt flink aan de slag. Na een aantal bijeenkomsten is voor park Klarenbeek de werkgroep Klarenbeek Zoemt opgericht. Onder begeleiding van Arnhem Zoemt en Stichting Landschapsbeheer Gelderland maaiden de leden van de werkgroep vrijdagmiddag op gevoel een meanderend pad, dat begint en eindigt aan de Bosweg.

 

De in het voorjaar opgerichte Werkgroep Klarenbeek Zoemt is hier het innovatieve Sinusbeheer gestart, een door de Vlaamse vrijwilliger Jurgen Couckuyt 'uitgevonden' methode om de Biodiversiteit te bevorderen van flora en fauna.

 

Het is de eerste stap van deze als landschapskunst aandoende, innovatieve beheermethode. Met het maaien van het middenveld in de nazomer zet de werkgroep de tweede stap. In de komende jaren worden deze twee stappen keer op keer uitgevoerd in steeds wisselende patronen, waardoor er een enorme variatie op een klein stukje grond ontstaat.

 

Verschraling

Het is belangrijk het maaisel iedere keer te verwijderen, zodat de bodem in de loop van de tijd steeds meer verschraalt, het gras teruggedrongen wordt en de bloemenrijkdom bevorderd, hetgeen ideaal is voor vlinders en insecten.

 

Hoogte variëteit

Het gemaaide pad meandert langs reeds aanwezige groepjes struweel en bomen ter versterking van de hoogteverschillen op de helling. Gedurende de dag koesteren de hoge vegetatieranden van de slinger zich om beurten in de warmte van de zon en vormen ideale holletjes voor nectar verzamelende bijen en vlinders.

 

Beleef mee

De combinatie van al deze aspecten van Sinusbeheer zorgt voor een landschap met een grote variëteit aan flora en fauna, terwijl de flexibele en arbeidsextensieve aanpak goed vol te houden is voor het enthousiaste team vrijwilligers van Klarenbeek zoemt.

Nieuwsgierig geworden? Maak een wandeling door dit prachtig stukje zoemend Arnhem en beleef mee!

 

Links:

www.arnhemzoemt.nl/informatie/sinusbeheer

www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer

www.landschapsbeheerkelderland.nl

Instagram: Klarenbeekzoemt