top of page

Tekst: Hillie de Vries

Foto: Nomi Havelaar

Zoemend Park Klarenbeek

Arnhem Zoemt is samen met de werkgroep Klerenbeek Zoemt flink aan de slag. Na een aantal bijeenkomsten is voor park Klarenbeek de werkgroep Klarenbeek Zoemt opgericht. Onder begeleiding van Arnhem Zoemt en Stichting Landschapsbeheer Gelderland maaiden de leden van de werkgroep vrijdagmiddag op gevoel een meanderend pad, dat begint en eindigt aan de Bosweg.

 

De in het voorjaar opgerichte Werkgroep Klarenbeek Zoemt is hier het innovatieve Sinusbeheer gestart, een door de Vlaamse vrijwilliger Jurgen Couckuyt 'uitgevonden' methode om de Biodiversiteit te bevorderen van flora en fauna.

 

IMG_3527.JPG

Het is de eerste stap van deze als landschapskunst aandoende, innovatieve beheermethode. Met het maaien van het middenveld in de nazomer zet de werkgroep de tweede stap. In de komende jaren worden deze twee stappen keer op keer uitgevoerd in steeds wisselende patronen, waardoor er een enorme variatie op een klein stukje grond ontstaat.

 

Verschraling

Het is belangrijk het maaisel iedere keer te verwijderen, zodat de bodem in de loop van de tijd steeds meer verschraalt, het gras teruggedrongen wordt en de bloemenrijkdom bevorderd, hetgeen ideaal is voor vlinders en insecten.

 

Hoogte variëteit

Het gemaaide pad meandert langs reeds aanwezige groepjes struweel en bomen ter versterking van de hoogteverschillen op de helling. Gedurende de dag koesteren de hoge vegetatieranden van de slinger zich om beurten in de warmte van de zon en vormen ideale holletjes voor nectar verzamelende bijen en vlinders.

 

Beleef mee

De combinatie van al deze aspecten van Sinusbeheer zorgt voor een landschap met een grote variëteit aan flora en fauna, terwijl de flexibele en arbeidsextensieve aanpak goed vol te houden is voor het enthousiaste team vrijwilligers van Klarenbeek zoemt.

Nieuwsgierig geworden? Maak een wandeling door dit prachtig stukje zoemend Arnhem en beleef mee!

 

Links:

www.arnhemzoemt.nl/informatie/sinusbeheer

www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer

www.landschapsbeheerkelderland.nl

Instagram: Klarenbeekzoemt

 

bottom of page